Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες & το προσωπικό μας αποφασίζουμε να μείνουμε σπίτι.
Όλες οι εργασίες της εταιρείας μας συνεχίζονται κανονικά δουλεύοντας remotely.
Οι παρουσιάσεις, οι συναντήσεις και η επικοινωνία μας θα γίνεται ψηφιακά
με την ίδια όρεξη & δημιουργικότητα όπως & πριν.
Θα μας βρίσκετε καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00 στο τηλέφωνο 2810333963 και στο info@groundbranding.com.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με το ανήσυχο πνεύμα που μας χαρακτηρίζει όλους
& με έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης πιστεύουμε πως μέσα από αυτή
την παγκόσμια κρίση μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί, πιο αποτελεσματικοί &
πιο ώριμοι, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Be healthy, stay at home, stay safe!

Ground Branding Team